OZE si vyžadujú zodpovednosť nielen v bytových domoch

Alebo bytové domy, energia, vlastníctvo a Slováci

Väčšina existujúcich bytových domov bola postavená v čase, kedy bolo vlastníctvo spoločné (rozumej vlastníkom bol štát), energia takmer zadarmo a takmer vždy (s výnimkou uhoľných prázdnin). Prekúrené, či nedokúrené byty nikto neriešil.

Načo aj?

Radiátory šli naplno. Keď bolo horúco, otvorili sa okná, keď bolo chladnejšie, utesňovali sa. Platba za teplo bola vždy približne rovnaká a hlavne nízka.

Neefektívnymi žiarovkami vysvietené izby neboli problémom, cítili sme sa asi bezpečnejšie, hlavne nás to však finančne nezaťažovalo.

Aká je situácia dnes?

Po prechode na trhové hospodárstvo sa zrazu byty stávajú majetkom vlastníkov, bytové domy majetkom bytových družstiev či SVB-čiek. Energie začínajú byť komoditou a to čoraz nákladnejšou (na jednej strane) a výnosnejšou (na strane druhej). Zrazu si uvedomujeme príkon a svietivosť žiaroviek, rozumieme princípu termostatickej hlavice (aspoň zhruba). V zime čoraz viac uprednostňujeme „smrádek ale teplúčko“ pred zdravým čistým vzduchom.

V takomto prostredí si začíname všímať slová ako energetická efektívnosť, úspory energie a obnoviteľné zdroje energie. Práve tie sú v poslednom čase prezentované ako zázrak, ktorý nás zachráni od globálneho otepľovania, drancovania prírodných zdrojov a prírody a všetkých ostatných neduhov tradičnej energetiky. Ja osobne si myslím, že to tak bude. Avšak bez zmeny či prispôsobenia sa nášho správania budú aj tieto výdobytky dnešnej doby ťahať za kratší koniec.

Energetické správanie

V prípade bytových domov je potrebné si uvedomiť, že vlastník bytu je zodpovedný aj za spoločné priestory. A nie sú to len tie klasické (balkóny, chodby, schodisko,…), spoločné sú aj rozvody tepla (vrátane radiátorov!), rozvody teplej vody, či dokonca deliace priečky medzi jednotlivými bytmi!

Čo z toho vyplýva?

Že sa musíme naučiť „správať sa energeticky“. Tento pojem začína byť veľmi aktuálny avšak častokrát nie správne interpretovaný a chápaný.

Energetické správanie má inú podobu v prípade vlastníka rodinného domu, inú v prípade správcu a užívateľov administratívnej budovy a inú v prípade obyvateľov bytového domu. Myslím si, že práve energetické správanie sa obyvateľov bytových domov bude indikátorom vyspelej spoločnosti.

Prečo?

Celková energetická spotreba bytového domu je výrazne ovplyvňovaná každým jedným vlastníkom a to vrátane spotreby energie v spoločných priestoroch. Majiteľ jedného bytu vie dokonca ovplyvniť tepelnú pohodu ale i náklady na teplo majiteľov susedných bytov!

Častokrát, žiaľ, aj zámerne.

Môj byt – môj hrad?

Obyvatelia a vlastníci bytových domov si musia uvedomiť, že vykurovacia sústava je ucelený živý mechanizmus naprojektovaný na určité hodnoty ich predpokladaného správania sa. Svojvoľné výmeny radiátorov, nevykurované izby a pod. môžu výrazne ovplyvniť funkčnosť celého systému. V prípade osvetlenia spoločných priestorov už neplatí, že vysvietená chodba sa ma netýka, že privolaním dvoch výťahov „iba“ obmedzím susedov čakajúcich na jeden z nich!

Nie!

Dnes už platí – a našťastie si to uvedomuje čoraz viac ľudí – že ak chceme šetriť energiu a tým i našu peňaženku, musíme to v bytových domoch robiť všetci spoločne!

Až potom môžeme začať uvažovať o obnoviteľných zdrojoch energie ako o našej záchrane.

Obnoviteľné zdroje bez prípravy? Radšej nie!

Pri plánovaní využitia obnoviteľného zdroja vo vašom bytovom dome je preto v prvom rade potrebné zvážiť, či sú obyvatelia domu zodpovední spotrebitelia vo vzťahu k domu ako celku.

Odporúčam vypracovať detailný energetický audit budovy a spotrebičov, zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti budovy.

Ako finálny krok pred projektovaním OZE je vhodné vypracovať pravidlá pre zmenu vykurovacích zariadení, pre používanie spoločných elektrických zariadení a osvetlenia, zadefinovať a upraviť spotrebný profil jednotlivých bytov a následne celého domu.

Až potom budú vlastníci pripravení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a pomoc prírode, ich najbližšiemu okoliu i celej planéte.

Článok je uverejnený aj na stránke partnera Združenie za lepšiu správu bytových domov

(Navštívené 127 krát, 1 prečítané dnes)

Zdieľaj to

Páčil sa Ti príspevok? Zdieľaj ho s priateľmi !