Prednáška naživo!

Prezentáciu o tomto príspevku ste si mohli pozrieť naživo na

seminári o lepšej správe bytového domu.

Ďakujem za účasť a zaujímavé otázky 🙂

Prečítať si ho môžete aj v časopise Zlepšovák.

Energetický audit – strašiak alebo pomocník?

 

V poslednom čase sa začalo viac diskutovať o potrebe energetických auditov rozvodov tepla, hlavne medzi správcami bytových domov a zástupcami vlastníkov bytov.

Dôvodov je viac. Od zákonov, ktoré upravujú povinnosti vlastníkov budov, cez reálny záujem vlastníkov budov o efektívne využívanie nakúpenej energie, až po špekulatívne snahy o zdôvodnenie „nepotreby“ obnovy rozvodov tepla.

Legislatíva v oblasti energetických auditov

 

Spomínaných zákonov, ktoré upravujú povinnosti vlastníkov a správcov budov, je hneď niekoľko. Uvediem len časti tých, ktoré sa priamo týkajú problematiky rozvodov tepla.

Najdôležitejší je zákon č. 321/2014 Z.z., ktorý v § 11, ods. (1) hovorí, že vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný:

a) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove,

b) vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči, v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb,

c) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody,

d) vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.

Samozrejme, pre väčšinu vlastníkov bytových domov je predstava obnovy rozvodov tepla (rozumej ústredného kúrenia a teplej vody) spojená takmer výlučne s investíciou naviac. Rôzni „odborníci“ im na počkanie vysvetlia, prečo je zbytočné izolovať horizontálne rozvody, či stúpačky novými izoláciami, o výmene potrubí za nové ani nehovoriac. Dôvodov, prečo sa do toho nepúšťať, majú poruke nekonečné množstvo.

Hlavným je však ten, že predsa rozvodmi tepla nemôže dochádzať k takým tepelným stratám, aby to bolo poznať na peňaženkách obyvateľov domu.

Druhým najčastejším je presvedčenie, že za tú cenu (rozumej cenu navrhnutú realizačnou firmou) si to sám zaizolujem aj niekoľkokrát!

Pravda je však taká, že ani jedno tvrdenie v skutočnosti neobstojí.

Ak neveríte, kľudne plaťte za teplo v pivniciach alebo sa pusťte do izolačných prác svojpomocne s vedomím všetkých rizík s tým spojených. A ani nemusíte čítať ďalej. Len si predtým vyhľadajte zopár príkladov „kvalitnej“ samoinštalácie pre inšpiráciu a výstrahu. Alebo si prečítajte môj článok o teple zadarmo.

Mimochodom, výmenu stúpačiek, či horizontálnych rozvodov jednoznačne odporúčam nechať na odborníkov. Verte, že investícia do kvality sa oplatí. Nezabúdajte, že je vhodné v rámci výmeny stúpačiek zrekonštruovať všetky rozvody v jadre vrátane odpadu a pod. Ušetríte čas, peniaze i drahocenné zdravie. 🙂
Dnes sú na trhu systémy, ktoré okrem energetických úspor dokážu eliminovať aj hluk z potrubia, či urýchliť inštaláciu, napríklad stupacky.sk
Ak vám však v hlave vŕtajú aspoň malilinké pochybnosti, či snaha o zefektívnenie prevádzky vášho domu, čítajte ďalej.

Obnova rozvodov tepla – áno, či nie?

 

V prvom rade je skutočne potrebné posúdiť, prečo sa pustiť do obnovy rozvodov tepla a či vôbec.

Vyššie spomínaný zákon totiž našťastie pamätá aj na prípady, kedy je skutočne realizácia obnovy rozvodov „zbytočná“, či nevhodná.

Konkrétne v § 11, ods. 7 písm. d), kde sa uvádza, že uvedená povinnosť podľa odseku 1 písm. d) sa

„nevzťahuje na rozvody tepla alebo rozvody teplej vody, ak sa preukáže energetickým auditom, že vybaviť rozvody tepla alebo rozvody teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou nie je technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne.“

Na druhej strane však dnes táto „čarovná formulka“ vŕta v hlave ľuďom zodpovedným za správu budov a často dúfajú, že energetický audit ich týchto povinností navždy zbaví.

Kvalita energetických auditov rozvodov tepla

 

Pri výbere audítora majte na pamäti, že energetický audit si dávate vypracovať pre vašu potrebu a rozhodovanie, nie do šuplíka „pre každý prípad“! Aj pri rozvodoch tepla a ich posudzovaní vyžadujte kvalitu!

Rozvody_tepla - No.jpgKvalitný energetický audit rozvodov však nie je o tom, čo potrebuje vlastník alebo správca budovy navzdory realite!

Rozvody_tepla - Yes.jpgKvalitný energetický audit by mal byť nestranný odborný posudok reálneho stavu s návrhmi riešení zohľadňujúcimi možnosti a plány vlastníka či správcu budovy!

Kvalitný energetický audit rozvodov tepla vám povie nielen to, či sú navrhované potrebné opatrenia technicky možné, ale hlavne vám povie a ukáže:

  • koľko peňazí míňate na vykurovanie pivníc a stúpačkových priestorov,
  • v akom stave je/nie je regulácia rozvodov tepla,
  • akú izoláciu by ste mali použiť, aby ste spĺňali predpísané požiadavky,
  • koľko peňazí realizáciou obnovy rozvodov ušetríte,
  • za ako dlho sa vám vložená investícia vráti,
  • ako vaše potrubia vyzerajú pod termovíziou,
  • kedy sa oplatí začať s obnovou rozvodov tepla, prípadne ako naplánovať jednotlivé kroky.

Uvedené body nemusia bežnému spotrebiteľovi tepla, teda bežnému užívateľovi bytu hovoriť nič, V lepšom prípade len veľmi málo. Väčšinou preto, že energetický audit je vypracovaný len „v súlade so zákonom a vyhláškou„.

Nie je však vypracovaný, ako zvyknem hovoriť ja, aj „v súlade so sedliackym rozumom“.

Pritom sa však tieto dva pojmy vôbec nemusia vylučovať. Záleží len na podaní a snahe zúčastnených strán.

Výsledky energetického auditu rozvodov tepla

 

Väčšinou totiž skutočne z auditu vyplynie potreba až nevyhnutnosť obnovy rozvodov, ktorú však audítor v správe môže zhrnúť do návrhu takto:

Rozvody_tepla - No.jpg„Odporúčam výmenu rozvodov za plastové a ich dostatočnú izoláciu. Návratnosť opatrenia je 6 rokov.“

Rovnaký výsledok auditu je však možné podať aj takto:

Rozvody_tepla - Yes.jpgV prípade vertikálnych rozvodov – stúpačiek teplej vody odporúčam ich obnovu výmenou za plastové potrubie. Od dodávateľa požadujte potrubie vyhovujúce kritériu 50-ročnej životnosti a príslušnému tlakovému zaťaženiu. V prípade použitia tepelnej izolácie so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,039 W/m.K je výška úspor energie a financií uvedená v tabuľke:

Pre posúdenie reálnej cenovej ponuky výmeny rozvodov uvádzam aj graf návratnosti v závislosti od výšky investície:

(obdobne uvedie návrhy pre horizontálne rozvody TV)

Výmenu izolácie horizontálnych rozvodov ÚK odporúčam realizovať len v prípade, ak návratnosť vložených investícií bude nižšia ako odhadovaná životnosť existujúcej izolácie, teda 5 rokov. Úspory výmenou existujúcej izolácie horizontálnych rozvodov ÚK sú uvedené v tabuľke:

Návratnosť vložených investícií v závislosti od reálnej investície je uvedená v grafe:

Uznáte, že rozdiel medzi uvedenými závermi je zrejmý.

Ak to prevádzka využívania TV v dome umožňuje, audítor môže navrhnúť aj takýto variant:

Navrhujem predostrieť obyvateľom domu možnosť úpravy prevádzkovej doby cirkulácie TV, podľa výpočtov je možné týmto opatrením znížiť tepelné straty o ďalších 12 %, naviac ročná úspora elektriny pre čerpadlo predstavuje  160,- €. (Napríklad)

Ak chcete získať nové poznatky a skúsenosti zo správy BD, organizácie a vedenia schôdzí a pod., skúste využiť ponuku Združenia za lepšiu správu BD.

Bonusy energetického auditu rozvodov tepla

 

Veľkým plusom energetického auditu rozvodov tepla sú termografické snímky problematických úsekov potrubí. Tie častokrát postrčia obyvateľov domu k rozhodnutiu skôr ako všetky čísla a zdôvodnenia.

Veď uvážte, že takýto dôkaz otvorí oči bežnému človeku okamžite:

Bežný stav izolácie nielen studenej, ale aj teplej vody v našich panelákoch.

Niekedy je aj „nová“ izolácia po krátkom čase zrelá na odpis (hlavne ak nie je odolná voči UV žiareniu):

Čo dodať na záver?

 

Ak ste zodpovedný správca domu, oboznámte obyvateľov so všetkými možnosťami a povinnosťami ohľadne prevádzky rozvodov tepla v dome. Vysvetlite im klady ale aj zápory plánovanej investície. Nebojte sa použiť príklady dobrej skúsenosti z iných domov. Nezabudnite však aj na zlé príklady. Tie sú často účinnejšie.

Akokoľvek sa rozhodnete argumentovať, majte poruke pádne argumenty, nielen spomínané príklady. Zatiaľ najlepším a najrukolapnejším argumentom je práve energetický audit rozvodov tepla.

Musí však byť zrozumiteľný nielen pre odborníka v danej oblasti, ale aj pre človeka, ktorý vie o energetike a tepelných stratách len to, že ak v zime otvorí okno, logicky sa ochladí. Každý je totiž dobrý v niečom inom, ale logike, „polopatistickému“ vysvetleniu a viditeľným dôkazom rozumie väčšina z nás.

Niekedy je aj „nová“ izolácia po krátkom čase zrelá na odpis (hlavne ak nie je odolná voči UV žiareniu):

Pritom náklady na dobrý energetický audit rozvodov tepla by nemali presiahnuť 10 % investície do ich obnovy. Doslova za pár eúr tak môžete mať v ruke nástroj na správne rozhodovanie na relatívne dlhý čas prevádzky domu.

Takže uvažujte rozumne, ekonomicky, energeticky a environmentálne!!!

:):):)

Držím palce pri rozhodovaní a diskusiách s vlastníkmi as nájomníkmi bytov.

Pri domových schôdzach a komunikácii s obyvateľmi môžete využiť skúsenosti Združenia za lepšiu správu BD.
(Navštívené 848 krát, 1 prečítané dnes)

Zdieľaj to

Páčil sa Ti príspevok? Zdieľaj ho s priateľmi !