Pomaly, ale predsa!

Podpora fotovoltaiky sa rozbieha.

Už aj na Slovensku sa začína rozbiehať podpora fotovoltaických systémov aj pre podnikateľov. SIEA zverejnila výzvu na podávanie žiadostí o podporu FV systémov pre vlastnú spotrebu podnikov.

Síce trochu nešťastne, nakoľko zverejnenie prebehlo dňa 22.12.2022. Takže podniky, ktoré na to neboli pripravené, prišli prakticky o dva týdžne príprav, ak teda nechceli nahnať svojich zamestnancov do práce aj cez sviatky.

Podpora

Tak ako dátum zverejnenia, je rovnako nešťastný aj spôsob výpočtu výšky podpory. Kým sa všade dočítate o výške podpory od 60 do 80 % podľa typu podniku, realita je podstatne iná.

Do hry totiž vstupuje tzv. kontrafaktuálny scenár. Čo tento skvelý pojem znamená? Polopate povedané, od celkovej investície musí záujemca odpočítať určitú sumu, konkrétne 453 000,- € na inštalovaný výkon plánovanej FV investície. Výška podpory sa potom uplatňuje až na výsledný rozdiel! Prílohu týkajúcu sa kontrafaktuálneho scenára si môžete stiahnuť tu.

V praxi to znamená, že napríklad za FV systém s výkonom 99 kWp zaplatíte v súčasnosti bez dotácie cca 99 900,- € pri cene 1,- €/Wp.

Ak sa rozhodnete požiadať o dotáciu, tak v rámci výzvy budú vaše oprávnené výdavky vo výške 54 645,30 €. Na túto sumu si budete môcť uplatniť dotáciu. Takže podľa veľkosti podniku môžete dostať:

 • MP 43 716,24 €    (43,76 %)
 • SP 38 251,71 €      (38,29 %)
 • VP 32 787,18 €      (32,82 %)

Takže asi tak. Naviac sa pri vyhodnocovaní žiadostí bude uplatňovať aj tzv. hodnota za peniaze. Toto pravidlo bude uprednostňovať inštalácie s najnižšou cenou. V praxi to znamená, že ak sa chcete dostať v rebríčku hodnotenia čo najvyššie, musíte minimalizovať výšku investície, čo má zas za následok zníženie dotácie.

Príklad výšky dotácie pri znížení nákladov. Použil som hodnoty priamo z výzvy, kde je na str. 10, bod 1.2 nastavené prideľovanie bodov žiadosti podľa miery príspevku k ŠC OP na:

 • nízka     5 bodov  –  viac ako 0,847 €/Wp
 • stredná 10 bodov  –  0,647 – 0,847 €/Wp
 • vysoká   15 bodov  –  menej ako 0,647 €/Wp

 Čo to znamená z pohľadu dotácie? Použil som rovnaké FV zariadenie s výkonom 99 kWp. Pozrite sa, ako sa znižuje nielen výška dotácie, ale aj percento podpory:

0,847 €/Wp

 • MP 31 488,48 €    (37,21 %)
 • SP 27 552,42 €      (32,56 %)
 • VP 23 616,36 €      (27,91 %)

0,75 €/Wp

 • MP 23 736,24 €    (31,68 %)
 • SP 20 769,21 €      (27,72 %)
 • VP 17 802,18 €      (23,76 %)

0,64 €/Wp

 • MP 14 945,04 €    (23,38 %)
 • SP 13076,91 €      (20,45 %)
 • VP 11 208,78 €      (17,53 %)

Takže ak sa chcete dostať v rebríčku posudzovania čo najvyššie, automaticky si tým znižujete mieru podpory na úkor úspešnosti žiadosti.

  Takže ak sa chcete dostať v rebríčku posudzovania čo najvyššie, automaticky si tým znižujete mieru podpory na úkor úspešnosti žiadosti.

  Preto sa mi zdá zo strany poskytovateľa voči žiadateľom nefér vyhlasovanie a bombastické výroky o 80 %-nej podpore FV systémov.

  Aby toho nebolo málo, podmienkou úplnej žiadosti sú podklady, z ktorých niektoré viete za necelý mesiac zohnať len veľmi ťažko. Zdôvodnenie je mierne komické:

  „Vzhľadom na nutnosť ukončiť podporené projekty do konca roka 2023 sú špecifikom výziev podmienky mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.“

  Napriek tomu si myslím, že aj takýto začiatok a snaha sa počítajú.

  Energetický audit

  Jednou z podmienok je mať vypracovaný energetický audit. Pre potreby výzvy postačuje tzv. účelový energetický audit, Tu by som však chcel podotknúť, že aj napriek tomu musí audit obsahovať minimálne tieto náležitosti:

  – výpočet plánovaného objemu výroby elektrickej energie,
  – posúdenie priebehov spotreby elektriny v podniku a výroby elektriny,
  – posúdenie miery vlastnej spotreby vyrobenej elektriny,
  – výpočet kapacity akumulátorov elektriny (len v prípade budovania batériového úložiska),
  – výpočet úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2,
  – popis technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení.

  V tejto oblasti ponúkam svoje služby – vypracovanie energetického auditu vrátane výpočtu kontrafaktuálneho scenára a posúdenia FV systému z pohľadu ekonomických parametrov nadvýroby.

  Neváhajte ma kontaktovať – 0904 295 272 alebo peter@petertaus.com

  (Navštívené 1 774 krát, 1 prečítané dnes)

  Zdieľaj to

  Páčil sa Ti príspevok? Zdieľaj ho s priateľmi !